S*Operacoon's Maine Coon
 
Nyheter / News
För mer information klicka på den lilla kissen. /
Please click on the kitten for more information.
19 December 2018 Katt Kattungar všntas i januari-februari /
Kittens expected in January-February 2019
4 December 2018 Katt Planerade parningar är uppdaterade /
Plans updated
2 December 2018 Katt
Honornas sida är uppdaterade /
Females page updated
9 November
2018
Katt Hanarnas sida är uppdaterade /
Males page updated
9 November
2018

Vi hjärtkollade följande katter på UDS (Uppsala Djursjukhus):
Langstteich's Sexy La'Tino
Big-Hannibals Montana Blue
S*Operacoon's LB Rarity
Alla tre har fina hjärtan! /
We had their heart checked for HCM today. All are fine (normal).
18 March
2018
Katt Planerade parningar är uppdaterade /
Plans updated
6 March
2018
Katt Nu har vi fått HD resultatet för Jimi (FI*Escape's Jimi Hendrix)
Med resultatet: normal/normal.
 Now we have the result for Jimi's hip x-ray (HD),
Result: Normal/Normal.
6 March
2018
Katt Nya bilder på Langstteich's Sexy La'Tino och FI*Escape's Jimi Hendrix /
New pictures of Langstteich's Sexy La'Tino and FI*Escape's Jimi Hendrix
6 March
2018
Katt Nya bilder på S*Operacoon's LB Rarity (Maddie), S*Coonery de Vos Ayame (JamJam) och S*Acrobat's Hillary C of Operacoons (Loppan) /
New pictures of S*Operacoon's LB Rarity (Maddie), S*Coonery de Vos Ayame (JamJam) och S*Acrobat's Hillary C of Operacoons (Loppan)
25 Februaty
2018
Katt Ny hane Langstteich's Sexy La'Tino /
New male Langstteich's Sexy La'Tino
12 February
2018
Katt Loppans kattungar har nu flyttat till sina nya hem.
Loppans kittens has now moved to there new homes
8 February
2018
  Loppans kattungar var hos vår veterinär för chip, vaccination och veterinärbesiktning.
De skötte sig perfekt och passerade besiktningen utan anmärkning. /
Loppans kittens where of to our vetrinary for vaccination, chip and veter inary check.
They did behave exelent and the results turned out fine. Now they are redy to move to there new homes.
2 February
2018
  FI*Escape's Jimi Hendrix, S*Acrobat's Hillary C of Operacoons (Loppan), S*Operacoon's HP Caribou (Bobo) har idag HCM-kollats på UDS (Uppsala Djursjukhus). Alla tre har fina hjärtan! /
FI*Escape's Jimi Hendrix, S*Acrobat's Hillary C of Operacoons (Loppan), S*Operacoon's HP Caribou (Bobo) had their heart checked for HCM today. All are fine (normal).
29 January
2018
Katt Nya bilder på Loppans kattungar 11½ veckor gamla /
New pictures of the kittens 11½ weeks old
20 January
2018
Katt Nya bilder på Loppans kattungar 10 veckor gamla /
New pictures of the kittens 10 weeks old
13 January
2018
Katt Nya bilder på Loppans kattungar 9 veckor gamla /
New pictures of the kittens 9 weeks old
7 January
2018
Katt Nya bilder på Loppans kattungar 8 veckor gamla /
New pictures of the kittens 8 weeks old
1 January
2018
Katt S*Operacoon's LB Rainbow Dash är nu bokad
S*Operacoon's LB Rainbow Dash is now booked
30 December
2017
Katt S*Operacoon's LB Fluttershy & S*Operacoon's LB Applejack är nu bokade
S*Operacoon's LB Fluttershy & S*Operacoon's LB Applejack are now booked.
23 December
2017
Katt Nya bilder på Loppans kattungar 6½ veckor gamla /
New pictures of the kittens 6½ weeks old
14 December 2017 Katt Nya bilder på Loppans kattungar 5½ veckor gamla /
New pictures of the kittens 5½ weeks old
12 December
2017
Katt Minneslunden är uppdaterad /
Rainbow bridge is updated
29 November
2017
Katt Kastraternas sida är uppdaterad /
Nuters page is updated
28 November
2017
Katt Hansidan är uppdaterad /
Males page is updated
28 November 2017 Katt Honornas sida är uppdaterad /
Females page is updated
7 November 2017 Katt S*Acrobat's Hillary C of Operacoons (Loppan) fick 4 kattungar /
S*Acrobat's Hillary C of Operacoons got 4 kittens
21 September
2017
Katt Ny hona Big-Hannibals Montana Blue
New female Big-Hannibals Montana Blue
5 May
2017
Katt Ny hane FI*Escapes Jimi Hendrix /
New male FI*Escapes Jimi Hendrix