Klicka på tassarna nedan för att komma vidare.

      Senaste nytt

Om S*Operacoon's / About S*Operacoon's

2017-11-07  Loppan fick 4 kattungar
2017-11-07   Loppan got 4 kittens
2017-05-15 Ny hane:
FI*Escape's Jimi Hendrix
2017-05-15 New male:
FI*Escape's Jimi Hendrix
2017-02-04 Planerade parningar uppdaterad.
2017-02-04 Plans updated.
2017-01-30 Ny bild på Jam-Jam
S*Coonery de Vos Ayame
2017-01-30 New photo of Jam-Jam
S*Coonery de Vos Ayame
2015-01-25 DNA testresultat.
Hanna: HCM = N/N,
PK = Normal
Loppan: HCM = N/HCM
PK = Normal genom föräldrarna
Bobo: HCM = N/N genom föräldrarna
PK = Normal genom föräldrarna
2015-12-13 Bobo är HD-röntgad "Normal/Normal".
2015-12-13 Hip X-ray for Bobo "Normal/Normal".
2015-09-25 Loppan och Bobo har varit på HCM-koll båda har normala hjärtan!
2015-09-25 Loppan and Bobo both had normal heart screenings.
Hanar Våra katter / Our cats Males
Honor Females
Kastrater Neuters
Kattungar / Kittens
 
Planerade parningar / Plans
Maine coon: historia, utseende och temperament /
History, looks and temperament
Länkar / Links
Maine coon, rasstandard enl FIFe /
Maine coon standard according to FIFe
Artiklar på svenska / Just in Swedish
Till minneslunden / Rainbow bridge

  info@operacoons.se

Telefon till oss:
0176-28 21 59
0704-222 064

 


© Operacoon's Lars-O. Hård, 
www.operacoons.se
Uppdaterad den 19 november 2017