Langstteich's Sexy La'Tino
Tysk flagga
Import från Tyskland, från katteri Langstteich's, Helga Teetz & Anita Sieber
He is a Geman import from cattery Langstteich's, Helga Teetz & Anita Sieber

Född/Born : 27 September 2017
Färg/Colour : MCO ns 09 (Svartsmoke - Vit /Black Smoke - White
)
 
   
  2 år 11 månader gammal /
2 years 11 months old
 
  2 år 11 månader gammal /
2 years 11 months old
 
Langstteich's Sexy La'Tino 1 år 10 månader gammal /
1 year 10 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 1 år 10 månader gammal /
1 year 10 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 1 år 10 månader gammal /
1 year 10 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 9 månader gammal /
9 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 9 månader gammal /
9 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 9 månader gammal /
9 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5 months old
Langstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5 months old
Langstteich's Sexy La'TinoLangstteich's Sexy La'Tino 5 månader gammal /
5months old
Langstteich's Sexy La'Tino 3 månader gammal /
3 months old

Foto: Helga Teetz
Langstteich's Sexy La'Tino 3 månader gammal /
3 months old

Foto: Helga Teetz
Langstteich's Sexy La'Tino 3 månader gammal /
3 months old

Foto: Helga Teetz
Langstteich's Sexy La'Tino 3 månader gammal /
3 months old

Foto: Helga Teetz