[ Tillbaka ]   [ Back ]

 

Maine Coon

Historia

Maine coonen är en gammal amerikansk kattras som fanns redan i mitten av 1800-talet i staten Maine i nordöstra USA.

Rasens namn har tillkommit på ett speciellt sätt. Befolkningen i Maine trodde att deras långhåriga katter med randiga och välpälsade svansar var resultatet av parningar mellan katt och tvättbjörn. På engelska heter tvättbjörn "racoon", varför man kallade dessa katter maine coon. Maine coonen är USA:s äldsta långhårsras. Maine coonen går som långhårskatt i USA men som semilånghårskatt i Europa.

I mitten av 1800-talet började man anordna kattutställningar. Maine coonen var då mycket populär och vann ofta höga utmärkelser.

I början av 1900-talet kom den då mer exotiska perserkatten till Amerika och intresset för den inhemska långhårsrasen avtog. Den höll på att försvinna som raskatt och användes mest som ladugårdskatt.

En liten grupp hängivna uppfödare lyckades hålla rasen vid liv och 1953 bildades "The Maine Cat Club" i USA, som höll utställningar uteslutande för maine cooner. Intresset för rasen började att växa igen. I slutet av 1960-talet accepterades slutligen rasen och registrerades för utställningar i hela Nordamerika. I dag är maine coonen en av de populäraste raserna i USA. Till Sverige kom den första maine coonen 1986 från England och 1989 föddes den första kullen. Sedan dess har populariteten ökat kraftigt.

 

History

The Maine Coon is an old American breed living in the state of Maine in the northeast of USA already in the middle of 1800.

How the breed got its name "Maine Coon" was because the people in Maine thought that their long-haired (is considered a long-hair breed in the USA) farm cats with long and bushy tails with mackerel tabby markings was the result of a mating between a cat and a racoon.  The Maine Coon is the oldest breed in the USA. In the middle of 1800 people started organising cat shows. The breed was at that time very popular and was very successful at cat shows.

At the beginning of 1900 the more exotic breed called Persian arrived in America and people got less interested in the Maine Coon breed. It nearly disappeared as a breed and was mostly used as farm cats.

A small group of dedicated breeders succeeded in keeping the breed popular and in 1953 "The Maine Cat Club" was founded in the USA. The club arranged cat shows for Maine Coons only. Now the interest for the breed started growing again. At the end of 1960 the Maine Coon was accepted as a breed and was registered for cat shows in the entire North America. Today the Maine Coon is one of the most popular breed in the USA. The first Maine Coon arrived in Sweden in 1986 from England and in 1989 the first litter was born. Since then the interest for this breed has increased considerably.

Utseende

Maine coonen är en relativt stor katt. Hanarna väger som regel 5 - 8 kilo och honorna, som förstås är mindre, 3,5 - 6 kilo. Enstaka maine cooner kan väga ännu mer. Maine coonen utvecklas långsamt. De har inte växt färdigt förrän vid 3 - 5 års ålder. Pälsen är halvlång och silkig, den är lättskött och tovar sig som regel inte. Maine coonen kan ha nästan vilken färg som helst utom choklad, lila och siamesmaskat, som inte är godkänt.

 

Looks

The Maine Coon is a relatively large cat. The males often weigh about 5-8 kilos and the females, which are smaller of course, 3,5 - 6 kilos. Some Maine Coons can weigh even more. The Maine Coon is developing slowly and they are fully grown at the age of 3-5 years. The semi-long fur is silky and easy to groom and does not get matted easily. All colours are accepted except for chocolate, lilac and Siamese masked colours.

Temperament

Maine coonen är en snäll, lugn och charmig katt. Den är också ofta lekfull. Ett bra sätt att beskriva maine coonens temperament är "vänlig". Den har som regel lätt att komma överens med andra katter. Det kan givetvis finnas undantag, men i allmänhet är det lätt att ha en maine coon tillsammans med andra husdjur. Ett roligt särdrag hos maine coonen är dess speciella läten. Den säger oftast inte "mjau" som andra katter utan snarare "brrrp". Dessutom kan man ibland få höra ett mycket säreget kvittrande läte.

Generellt kan man säga att maine coonen är en mycket lättsam katt. Den är okomplicerad till sättet och sund i största allmänhet.

 

Temper

The Maine Coon is a kind, calm and charming cat. It is also often playful. A good way of describing its temper is "gentle". It gets easily along with other cats. There could of course be exceptions but in general it is easy to have a Maine Coon together with other pets. A very special Maine Coon feature is the sound it makes. It does not often sound like other cats. It has rather a sound like "brrrp". Furthermore you can sometimes hear a very unusual chirping sound.

Generally you can say that the Maine Coon is a very gentle, kind and easy going breed and on the whole just as healthy as any other pedigree cat.

Vad vore livet utan en maine coon? / What would life be without a Maine Coon?

(Texten är hämtad från "Maine Coon-kattens" informationsbroschyr - några egna inlägg har gjorts.)

[ Tillbaka ]   [ Back ]


© Operacoon's Lars-O. Hård
Updated 04 dec 2017