Klicka på tassarna nedan för att komma vidare.

      Senaste nytt

Om S*Operacoon's / About S*Operacoon's

2017-12-10 Nya bilder på Loppans kattungar, 4½ veckor gamla.
2017-12-10 New pictures of the kittens, 4½ weeks old.
2017-12-03 Planerade parningar är uppdaterad
2017-12-03 Plans are updated
2017-11-29 Kastraternas sida är uppdaterad
2017-11-29 Neuters page updated
2017-11-28 Hansidan uppdaterad.
2017-11-28 Males page is updated.
2017-11-28 Honornas sida är uppdaterad
2017-11-28 Females page is updated.
2017-11-07  Loppan fick 4 kattungar
2017-11-07   Loppan got 4 kittens
2017-05-15 Ny hane:
FI*Escape's Jimi Hendrix
2017-05-15 New male:
FI*Escape's Jimi Hendrix
2015-01-25 DNA testresultat.
Hanna: HCM = N/N,
PK = Normal
Loppan: HCM = N/HCM
PK = Normal genom föräldrarna
Bobo: HCM = N/N genom föräldrarna
PK = Normal genom föräldrarna
Hanar Våra katter / Our cats Males
Honor Females
Kastrater Neuters
Kattungar / Kittens
 
Planerade parningar / Plans
Maine coon: historia, utseende och temperament /
History, looks and temperament
Länkar / Links
Maine coon, rasstandard enl FIFe /
Maine coon standard according to FIFe
Artiklar på svenska / Just in Swedish
Till minneslunden / Rainbow bridge

  info@operacoons.se

Telefon till oss:
0176-28 21 59
0704-222 064

 


© Operacoon's Lars-O. Hård, 
www.operacoons.se
Uppdaterad den 10 december 2017