info@operacoons.se

Inga kattungar just nu.
Vi väntar på att Beyla ska börja löpa,
vilket hon gör väldigt sällan.
Beyla
No kittens available now.
Next female we hope to mate is Beyla.

 


[ Tillbaka ]   [ Back ]

 

 


© Operacoon's Lars-O. Hård
Uppdaterad 14 april 2023